Monday, April 21, 2008

Afternoon Stroll

Something struck me just after I boarded an FX. I was commuting from my house to U.P., and since I really can't write while on board a car, I just scribbled 2 lines: "Masarap magliwaliw" and "Kumapit sa kasalukuyan" on my notebook.

I went back to those 2 lines now, and I am saddened that I lost that spark. Sayang! I did my best with what I have.

Pagkawili

Masarap magliwaliw at
magpakawala sa iyong sarili.
Walang nakaaalam.

Maggayak para sa umagang hinaharap,
Magpunta sa gustong marating,
at gawin ang inaasam-asam.

Ngunit kumapit ka sa kasalukuyan.
Huwag kang bibitiw sa pagkakahawak,
baka ka mawala nang tuluyan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails